Skip to main content

درباره انجمن

انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام در مهر ماه سال 1383 بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل انجمن های صنفی، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ها و کانون های مربوطه در اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید. این تشکل که به منظور تأمین منافع صنفی و حقوقی شرکت های وارد کننده تأسیس شده، حفظ و ارتقای جایگاه واردکنندگان داروها، افزودنی ها و مواد بیولوژیک دام را به عنوان هدف اصلی خود مد نظر قرار داده است این انجمن به عنوان یک نهاد مردمی ایجاد و انسجام و هماهنگی بین واردکنندگان و توزیع کنندگان داروهای دامپزشکی را دنبال می کند، حمایت مسئولین ذیربط و توانمندی های علمی و تخصصی و مشارکت اعضا را به عنوان مهمترین ابزار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار داده است. همچنین به عنوان یکی از تشکل های فعال در صنعت دام و طیور و آبزیان در سال 1395 به عضویت اتاق بازرگانی ایران درآمد و در حال حاضر در تعدادی از کمیسیون های تخصصی اتاق تهران و ایران عضویت دارد.
این انجمن دارای 120 عضو پیوسته و وابسته فعال در زمینه واردات انواع دارو، واکسن، افزودنی ومواد بیولوژیک دام می باشد. انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام بیش از هر چیز حفظ و ارتقای جایگاه تشکلی خود را به عنوان نماینده بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه دنبال می کند.

چارت سازمانی انجمن

هیئت مدیره

اعضا اصلی
اعضا علی البدل
بازرس اصلی
بازرس علی البدل
خزانه دار

کمیسیون‌ها

کمسیون آموزش و پژوهش
کمسیون فنی و ثبت
کمسیون جذب و عضویت
کمسیون پخش و PMS
کمسیون حقوقی و تسهیل تجارت

کارگروه‌ها

کارگروه افزودنی
کارگروه واکسن
کارگروه دارو

کمیته‌ها

در صورت لزوم تشکیل و پس از انجام وظیفه منحل می‌شوند.

تعریف چارت سازمانی

 • هیئت مدیره

  اعضا اصلی
  اعضا علی البدل
  بازرس اصلی
  بازرس علی البدل
  خزانه دار

 • خزانه دار

  حسابرسی

 • مشاوران

  مشاوران عالی
  مشاوران فنی

 • دبیر انجمن

  دبیرخانه

 • کمیسیون‌‌ها

  کمسیون آموزش و پژوهش
  کمسیون فنی و ثبت
  کمسیون جذب و عضویت
  کمسیون پخش و PMS
  کمسیون حقوقی و تسهیل تجارت

 • کارگروه‌ها

  کارگروه افزودنی
  کارگروه واکسن
  کارگروه دارو

 • کمیته‌ها

  در صورت لزوم تشکیل و پس از انجام وظیفه منحل می‌شوند.

 • مدیر اجرایی و فنی

  کارشناس مالی و اداری
  کارشناس فنی

 • مدیر روابط عمومی

ماموریت

 1. حفظ و ارتقاء جایگاه انجمن و واردکنندگان داروهای دامپزشکی و مواد بیولوژیک دام
 2. حفظ و ارتقاء سطح علمی، فنی و تخصصی اعضای انجمن با تشکیل و برگزاری کمیسیونهای تخصصی تسهیل تجارت و مبارزه با قاچاق، کمیسیون حقوقی و دعاوی،

چشم اندار

انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک  دام در مهر ماه 1383 تشکیل و بعنوان یک تشکل صنفی در وزارت کار به ثبت رسید و در سال 1395 نیز به عضویت اتاق بازرگانی ایران درآمد. این انجمن بعنوان یک نهاد مردمی ایجاد انسجام و هماهنگی بین واردکنندگان و توزیع کنندگان داروهای دامپزشکی را دنبال

اهداف و برنامه ها

 • حفظ و ارتقاء جایگاه انجمن بعنوان نماینده بخش قابل توجهی از تامین کنندگان دارو، واکسن، افزودنی های مورد نیاز صنعت دام و طیور آبزیان
 • حفظ و ارتقاء سطح علمی، فنی و تخصصی اعضای انجمن
 • ارتباط و تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موثر

مسئولیت اجتماعی

در طی سال های اخیر  یکی از موارد بسیار مهم مورد توجه انجمن مشارکت در امور عام النفعه اجتماعی بوده است که از آن جمله می توان به :

 • کمک به زلزله زدگان استان خوزستان در سال 1396.
 • ارسال محموله اهدایی اعضاء انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام شامل سموم، مکمل ها، ضد عفونی کننده ها و سایر اقلام درخواستی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان با حضور دبیر انجمن در منطقه به ارزش000/000/500/2 ریال به خوزستان در سال 1398 .
 • کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان و ارسال 3 محموله شامل اقلام ضروری زندگی و توزیع آن بین مردم آسیب دیده با حضور دبیر انجمن به ارزش 000/000/200/3 در سال 1398.
 • خرید و توزیع دستگاه های اکسیژن ساز و کپسول های اکسیژن به تعداد 65 عدد و ارسال آن به مراکز درمانی نیازمند در شهر های مختلف کشور به منظور کمک به بیماران مبتلا به کرونا به ارزش 000/000/400/2 ریال در سال 1400.
 • خرید و ارسال لوازم تحریر برای دانش آموزان نیاز مند مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان به ارزش 000/000/300/2 ریال در مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان در سال 1402.