Skip to main content

نشریه انجمن

یکی از اقدامات ارزشمند انجمن اخذ پروانه انتشار نشریه در سال 97 (تحت عنوان فصل نامه فرآورده های دامپزشکی و دامپروری)و پروانه فعالیت دفتر رسانه به شماره مجوز 82679 بوده است که هدف از آن انعکاس گزارشات علمی و تحلیلی مرتبط با صنعت دام و طیور و آبزیان جهت اطلاع مدیران عالی و کارشناسان سازمانها و وزارتخانه ها و دانشکده های دامپزشکی و کلیه وارد کنندگان اقلام دارویی دامپزشکی، بوده و تأثیر گذاری بر تصمیمات و سیاستگذاری های مسئولین دامپزشکی کشور بوده است. تا کنون 12 شماره از این نشریه به چاپ رسیده و علاوه بر اعضای انجمن برای مدیران و کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور، ادارات کل دامپزشکی استان ها، دانشکده های دامپزشکی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق های بازرگانی تهران و ایران ارسال می گردد. 

فصلنامه تابستان 1398

سخن سردبیر

بدون تردید سال 1398 یکی از سالهای بسیار سخت و طاقت فرسا برای تمامی فعالان اقتصادی در عرصه های مختلف بویژه صنعت دام و طیور بعنوان دومین صنعت مهم کشور بود و واردکنندگان و تولید کنندگان کالاهای اساسی )دارو، واکسن، افزودنی ها، مواد اولیه، مواد بیولوژیک و ...( در این سال با مشکلات فراوان و غیر منتظره ای مواجه گردیدند که اثرات اقتصادی قابل توجهی بر شرکت های تحت پوشش انجمن به همراه داشت.
این شماره از فصلنامه بطور ویژه به تاریخچه، سوابق انجمن پرداخته است و شامل روایت های شنیدنی از شکل گیری انجمن از زبان موسسین اولیه و پیشکسوتان ارجمند، معرفی اعضای هیات مدیره، مهمترین رویدادهای شش دوره انجمن از سال 1383 تا کنون، آشنایی با دبیران و بازرس مورد اعتماد تمام ادوار انجمن و دیدگاه برخی از بزرگان این صنف نسبت به این عزیزان، مروری بر اساسنامه انجمن و اصلاحات آن طی سالهای اخیر، ارزیابی عملکرد هیات مدیره دوره ششم در سالهای 97 و 98 ، اقدامات و چالشها و برنامه های دوره ششم هیات مدیره و مهمترین دستاوردهای انجمن طی سالهای 95 تا 98 می باشد که یکی از شاخص ترین آنها تغییر در مرحله دریافت عوارض فوب کالا بود که به جرات می توان گفت مهمترین دستاورد انجمن در سال 98 بوده است.

 • پرونده اول/ جایگاه انجمن

 • پرونده دوم/ عملکرد انجمن

 • مقالات

فصلنامه بهار 1399

سخن سردبیر

بدون تردید سال 1398 یکی از سالهای بسیار سخت و طاقت فرسا برای تمامی فعالان اقتصادی در عرصه های مختلف بویژه صنعت دام و طیور بعنوان دومین صنعت مهم کشور بود و واردکنندگان و تولید کنندگان کالاهای اساسی )دارو، واکسن، افزودنی ها، مواد اولیه، مواد بیولوژیک و ...( در این سال با مشکلات فراوان و غیر منتظره ای مواجه گردیدند که اثرات اقتصادی قابل توجهی بر شرکت های تحت پوشش انجمن به همراه داشت.
این شماره از فصلنامه بطور ویژه به تاریخچه، سوابق انجمن پرداخته است و شامل روایت های شنیدنی از شکل گیری انجمن از زبان موسسین اولیه و پیشکسوتان ارجمند، معرفی اعضای هیات مدیره، مهمترین رویدادهای شش دوره انجمن از سال 1383 تا کنون، آشنایی با دبیران و بازرس مورد اعتماد تمام ادوار انجمن و دیدگاه برخی از بزرگان این صنف نسبت به این عزیزان، مروری بر اساسنامه انجمن و اصلاحات آن طی سالهای اخیر، ارزیابی عملکرد هیات مدیره دوره ششم در سالهای 97 و 98 ، اقدامات و چالشها و برنامه های دوره ششم هیات مدیره و مهمترین دستاوردهای انجمن طی سالهای 95 تا 98 می باشد که یکی از شاخص ترین آنها تغییر در مرحله دریافت عوارض فوب کالا بود که به جرات می توان گفت مهمترین دستاورد انجمن در سال 98 بوده است.

 • دوره اول: بزرگان پرتلاش

 • دوره دوم: پرشور ولی نا تمام

 • دوره سوم: آغاز دوران شکوفایی

 • دوره چهارم: تداوم سیاست ها

 • دوره پنجم: تولد دوباره انجمن

 • دوره ششم: بلوغ کاردانی و کارشناسی

فصلنامه پاییز 1399

سخن سردبیر

بدون تردید سال 1398 یکی از سالهای بسیار سخت و طاقت فرسا برای تمامی فعالان اقتصادی در عرصه های مختلف بویژه صنعت دام و طیور بعنوان دومین صنعت مهم کشور بود و واردکنندگان و تولید کنندگان کالاهای اساسی )دارو، واکسن، افزودنی ها، مواد اولیه، مواد بیولوژیک و ...( در این سال با مشکلات فراوان و غیر منتظره ای مواجه گردیدند که اثرات اقتصادی قابل توجهی بر شرکت های تحت پوشش انجمن به همراه داشت.
این شماره از فصلنامه بطور ویژه به تاریخچه، سوابق انجمن پرداخته است و شامل روایت های شنیدنی از شکل گیری انجمن از زبان موسسین اولیه و پیشکسوتان ارجمند، معرفی اعضای هیات مدیره، مهمترین رویدادهای شش دوره انجمن از سال 1383 تا کنون، آشنایی با دبیران و بازرس مورد اعتماد تمام ادوار انجمن و دیدگاه برخی از بزرگان این صنف نسبت به این عزیزان، مروری بر اساسنامه انجمن و اصلاحات آن طی سالهای اخیر، ارزیابی عملکرد هیات مدیره دوره ششم در سالهای 97 و 98 ، اقدامات و چالشها و برنامه های دوره ششم هیات مدیره و مهمترین دستاوردهای انجمن طی سالهای 95 تا 98 می باشد که یکی از شاخص ترین آنها تغییر در مرحله دریافت عوارض فوب کالا بود که به جرات می توان گفت مهمترین دستاورد انجمن در سال 98 بوده است.

 • دوره اول: بزرگان پرتلاش 

 • دوره دوم: پرشور ولی نا تمام 

 • دوره سوم: آغاز دوران شکوفایی 

 • دوره چهارم: تداوم سیاست ها 

 • دوره پنجم: تولد دوباره انجمن

 • دوره ششم: بلوغ کاردانی و کارشناسی

فصلنامه زمستان 1399

سخن سردبیر

انتقال کالاهای اساسی دامپزشکی )داروها، افزودنی ها و...(به گروه دوم ارزی از فروردین سال 1399 ، بدون اطلاع رسانی قبلی و اباغ آن با سه ماه تاخیر در تیر ماه موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی در صنعت دام و طیور کشور گردید. فعالان اقتصادی در این حوزه با بحران های عدیده ای از جمله 7 برابر شدن نرخ ارز، کاهش نقدینگی ، کاهش تامین و تولید ، مشکلات ناشی از عدم تخصیص تامین و انتقال ارز، تعدیل پرسنل و... مواجه گردیدند و پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکا نیز شرایط و سختی ها را دو چندان کردند. علیرغم وجود مشکلات فوق ، انجمن واردکنندگان دارو ، افزودنی و مواد بیولوژیک دام با تاش شبانه روزی، در جهت پیگیری و کاهش مشکلات اعضای خود اقدامات ارزشمندی انجام داد که در بخش مربوط به آن پرداخته شده است. این شماره از فصل نامه که مصادف با پایان فعالیت هیات مدیره دوره ششم و آغاز فعالیت دوره هفتم می باشد ، به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات مدیران عالی وزارت کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و اداره گمرک از یک سوء و گزارشات علمی و فنی و تحلیلی در خصوص موانع و مشکلات واردکنندگان واکسن و مواد بیولوژیک طیور در سال 1399 ، ضرورت رشد جدید اسید های آمینه و جایگاه آنها در صنعت دام و طیور ایران، بحران کمبود نهاده های دام و طیور در سال 1399 و گام های مهم و اساسی برای موفقیت در تغذیه و پرورش طیور از سوی دیگر، پرداخته است. همچنین اقدامات و برنامه های روسای مختلف کمیسیون های تخصصی انجمن مطرح و به عنوان حسن ختام نیز دستاوردهای هیات مدیره دوره ششم در سال 99 و نتیجه ارزیابی عملکرد آنان توسط اعضای انجمن ارائه گردیده است. امید است با لطف و عنایت خداوند متعال و وحدت و یکپارچگی اعضای گران قدر و مساعدت و حمایت مسئولین و مدیران دلسوز در آینده نزدیک شاهد رفع مشکلات این صنعت باشیم، گامی هر چند کوچک و حفظ وارتقاء جایگاه این انجمن فرهیخته بر داریم.

 • گزارشات علمی و مقالات

 • مصاحبه مدیران

 • مصاحبه روسای کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی انجمن

 • دستاورد های هیات مدیره دوره ششم

فصلنامه پاییز 1400

سخن سردبیر

صنعت مرغداری ایران حدود 70 سال قدمت دارد. در این مدت نسبتا طولانی، سرمایه مالی و انسانی بزرگی در این صنعت تمرکز یافته است.در حال حاضر ایران جزو شش کشور دنیا است که تمام زنجیره تولید از لاین تا واحدهای تولید مرغ را دارد. این مجموعه ضمن استفاده از فناور یهای روز دنیا و برخورداری از زیرساخ تهای مناسب و کارشناسان زبده، از ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور برخودار است و ب هجهت بهر هوری بالا و فعالیت در فضای رقابتی، م یتواند عاوه بر تامین نیاز داخلی، در بازار منطق های نیز فعالیت کند. به رغم ویژگ یهای فوق، صنعت مرغداری چندان حال خوشی ندارد و ح داقل در دو دهه اخیر هی چگاه نتوانسته از ظرفی تهای خود در شرایط عادی بهره برداری کند. بحران در صنعت دامداری و از جمله در مرغدار یها عمدتا حاصل سیاس تهای متناقض دولت ، ضعف در مدیریت تامین نهاد هها ، قیم تگذاری دستوری و تحلیل غلط از وضعیت تولید و عرضه است که هم موجب خسارت کلان به تولید کنندگان و هم سبب اختال در دسترسی مصر فکنندگان به محصولات دامی شده است. زنجیره تامین مرغ و تخ ممرغ، دارای برنامه زمانی معینی است که اختال در این برنامه زمانی منجر به از دست رفن تولید هر بخش و کاهش تولید محصول نهایی و ایجاد گسست در کل روند تولید خواهد شد. جوجه یکروزه مزارع مرغ اجداد باید در زمان تولید توسط مزارع مرغ مادر خریداری و نگهداری شود؛ مزارع مرغ مادر که تولی دکننده جوجه یکروزه مرغ گوشتی و تخمگذارند، اگر تولیدشان توسط تولید کنندگان مرغ و تخ ممرغ خریداری نشود مترر خواهند شد. کل این پروسه تابع سیاست گذاری و تامین دان توسط وزارت کشاورزی است که موظف به تامین و توزیع دان با ارز دولتی است.

 • وابستگی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا

 • مزارع مرغ مادر و تامین جوجه یکروزه گوشتی

 • جای خالی بیمه 

 • بازار ارز 

 • بررسی روش های ثبت داروهای دامپزشکی در کشورهای مختلف )برزیل

 • مراجع دارو سازی و فارماکوپه های رایج

 • دامپروری و چالش های محیط زیستی

فصلنامه بهار 1400

سخن سردبیر

بیش از یک سال پیش، در تصمیمی شتا بزده، و با هدف حمایت از تولید داخلی، واردات دیکلسیم با تایید مقامات سازمان دامپزشکی ممنوع اعام شد. (MCP) و مونو کلسیم فسفات (DCP) فسفات در همان زمان، پیآمدهای ناگوار این تصمیم برای مقامات تشریح شد که متاسفانه مورد توجه این تصمیم ظاهر نشده بود که واردات 132 قلم دیگر فرآورد ههای » نتایج سحر « قرار نگرفت. هنوز دامپزشکی نیز به سرنوشت فسفات دچار شد و بازهم هشدارها مقبول طبع دس تاندرکاران واقع نشد . دمید و صنعت با کمبود MCP و DCP تصمیم ممنوعیت واردات » صبح دولت « چندی نگذشت که فسفات روبرو شد و تولید خوراک دام و طیور به شدت مورد تهدید قرار گرفت و زنجیره تامین غذای مردم با مشکل برخورد کرد. داستان از این قرار است که گویی اسید فسفریک عمدتاً برای تولید با کمبود مواد اولیه MCP و DCP کودهای فسفاته اختصاص داده شد، در نتیجه تولیدکنندگان محرم برای تولید رویرو شدند. برای حل مشکل، همه صاحب نظران و دست اندرکاران وارد صحنه شدند و راهحلهای مختلفی برای رفع بحران ارائه دادند، ولی همچنان بر درستی تصمیم اولیه خود تاکید داشتند و هیچ فرد و مسئولی نیز به روی مبارک نیاورد که مسکّ نهای پیشنهادی در بلندمدت دوای درد نخواهد بود.

 • وابستگی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا )بخش دوم

 • چگونه مرغدار شدم

 • میزگرد بررسی حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر نهاده های خوراک

 • سیاست حمایتی مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا

 • بررسی روش های ثبت داروهای دامپزشکی در کشورهای مختلف )بخش 2، تایلند

 • مراجع داروسازی و فارماکوپه های رایج )بخش 2

 • فهرست اعضای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام

فصلنامه پاییز 1403

سخن سردبیر

ایران، در میان 190 کشور جهان، از نظر شاخص «سهولت انجام کسب و کار » رتبه 127 را به خود اختصاص داده است. جایگاهی که بی تردید آیند های روشن و رشد اقتصادی چش مگیری را به همراه نخواهد داشت. شاخص «سهولت انجام کسب و کار » عمدتاً نتیجه بررسی قوانین و مقرراتی است که مستقیماً به کسب و کار مربوط م یشود و به ابعاد دیگر مسئله، مانند نزدیکی به بازارهای بزرگ، زیر ساخ تها، تورم و ... کاری ندارد. تحقیقات متعددی ارتباط این شاخص را با رشد اقتصادی )= رشد تولید ناخالص داخلی( مورد بررسی قرار داد هاند و همبستگی نزدیک این دو را به روشنی نشان داد هاند. از این رو، در گزارش سال 2020 بانک جهانی تاکید شده است که اصلاح قوانین و مقررات کسب و کار سنگ بنای رشد اقتصادی است. از دیگاه شاخص سهولت انجام کسب و کار، حتی در میان کشورهای منطقه خاور میانه – شال آفریقا نیز ایران جایگاه مناسبی ندارد و رتب های پایی نتر از امارات متحده، بحرین، مراکش، عربستان سعودی، عمان، اردن، قطر،... جیبوتی و حتی ساحل غربی نوار غزه دارد. البته وضعیت ما از لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، لیبی و یمن مناس بتر است. یکی از معیا رهای محاسبه شاخص «سهولت انجام کسب و کار » زمان لازم برای شروع یک فعالیت اقتصادی است. زلاند نو با نیم روز بهترین امتیاز را از این معیار به دست آوره است. متوسط جهانی 19.6 روز است. ایران با 72.5 روز، در میان 190 کشور جهان، در رتبه 184 قرار گرفته است و تنها کشو رهای بوسنی و هرز هگوین، اریره، هائیتی، کامبوج، لائوس و ونزوئا در جدول پایی نتر از ایران قرار دارند. طبیعی است که در چنین شرایطی، زمان مورد نیاز برای انجام کسب و کار نیز وضعیت بهری نخواهد داشت. با این گا مهای لاک پشتی، انتظار رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب رویایی غیر واقع- بینانه است. به نظر م یرسد آنچه رشد اقتصادی ایران را در سا لهای گذشته منفی کرده است بیش از تحری مهای ظالمانه، دس تاندا زهایی بوده است که بر سر فعالیت اقتصادی قانونی ملت گذاشته شد ه است. دس تاندا زهایی که در صورت رفع تحریم ها هم مانع پیشرفت مملکت خواهند بود. شاخص ذکر شده دربرگیرنده مه مترین عوامل در توسعه کسب و کار کوچک و متوسط در کشور هستند. این کسب و کارها در مد لهای اقتصادی مدرن به عنوان نیرو یهای محرک توسعه و رشد شناخته می شوند. کشورهای پیش رو در اقتصاد و اشتغال توانست هاند کم و بیش این موانع را از پیش روی محیط کسب و کارشان بردارند. به نظر م یرسد ما نیز برای رسیدن به اشتغال پایدار و توسعه، چاره ایی جز اصلاح قوانین دست و پا گیر نداریم .

 • وابستگی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا (بخش سوم) 

 • گزارش ارزیابی انجمن واردکنندگان، افزودنی و مواد بیولوژیک دام 

 • آیا کامپیوتر می تواند شمارش و توزین تخ ممرغ ها را ساد هتر کند ؟

 • تعیین جنسیت جوجه ها قبل از جوجه درآوری 

فصلنامه زمستان 1400

سخن سردبیر

بدون تردید سال 1401 یکی از دشوارترین سال ها براي فعالان اقتصادي از جمله تامین کنندگان و تولید کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان بود و با فراز و نشیب هاي زیادي دست به گریبان بودیم. متاسفانه به دلیل بوروکراسی هاي فراوان اداري و موانع کسب و کار شرایط کشور به هیچ عنوان در وضعیت مطلوبی قرار نداشت. تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکی کشور از یک سو و ابلاغ دستور العمل ها و بخشنامه هاي خلق الساعه بدون اخذ نظر تشکلهاي مرتبط و ذینفع از سوي دیگر، همراه با مشکلات متعددي مانند عدم تخصیص و تامین ارز، مشکلات گمرکی، محدودیت هاي ایجاد شده در صدور مجوزهاي توزیع و ترخیص کالا، ادامه ممنوعیت ثبت سفارش هاي تعدادي از داروها و مولتی ویتامین ها در سال جاري، و دریافت هزینه هاي سرسام آور ثبت کالا و عوارض مختلف، همگی باعث گردیدند که شرکتهاي تامین کننده و تولید کننده در سال جاري با مشکلات بسیار زیادي دست و پنجه نرم کنند. امیدواریم با حذف و اصلاح قوانین و دستورالعمل ها و بخشنامه غیر ضروري و ایجاد یک فضاي سالم رقابتی، در سال آینده با مشکلات و محدودیتهاي کمتري مواجه گردیم. در این شماره از نشریه مقالات مختلف علمی توسط همکاران ارجمند دانشگاهی و متخصصین علوم تغذیه دامی و محصولات دامپزشکی به چاپ رسیده است که می تواند مورد استفاده تمامی فعالان در صنعت دام و طیور کشور قرار گیرد. متاسفانه درگذشت یکی از پیشکسوتان بزرگ صنعت دام و طیور کشور "حاج فریدون کارون " در اسفند ماه سال جاري صدمهاي جبران ناپذیر به این صنعت و بویژه به صنف فرهیخته وارد کنندگان دارو، واکسن و افزودنی ها بود که موجب تاثر فراوان گردید که با چاپ خاطرات زنده یاد در این شماره نشریه یاد این بزرگ مرد فراموش ناشدنی را گرامی می داریم. در پایان ضمن آرزوي سلامت و توفیق براي تمامی همکاران فعال در بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی و عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، امید است سالی همراه با موفقیت و بهروزي و رفع موانع کسب و کار در سال آینده پیش رو داشته باشیم .

 • خاطرات زنده یاد حاج فریدون کارون

 • تغییرات در شیوه واکسیناسیون جوجه هاي گوشتی یکروزه در دنیا

 • مقاومت دارویی، پدیدهی جهانی و تاثیرگذار در سلامت و بهداشت عمومی

 • آشنایی با برخی از مهمترین هورمون هاي تولید مثل و کاربرد آنها در صنعت دام

فصلنامه بهار 1402

سخن سردبیر

عدم تخصیص و تامین ارز در پنج ماه گذشته و بلاتکلیفی در تعیین گروه کالایی اقلام دارویی دامپزشکی مهمترین چالش تامین کنندگان و تولید کنندگان صنعت دام و طیور و آبزیان یکی از مهم ترین چالش هاي فعالان اقتصادي و تامین کنندگان و تولید کنندگان اقلام مختلف داروهاي، واکسن ها، افزودنی ها و مواد اولیه تولید داروهاي دامی، در چند ماه اخیر عدم تخصیص و تامین ارز اقلام دارویی بود که در نهایت منجر به این گردید که تشکل هاي مختلف درخواست انتقال کلیه اقلام دامپزشکی به گروه 22 کالایی را نمایند ، و بدون تردید این تاخیر طولانی مدت موجب بروز مشکلات فراوانی در صنعت دام و طیور و آبزیان خواهد گردید که در آینده ي نزدیک شاهد آن خواهیم بود. در این شماره نشریه مقالات و گزارشات علمی ارزشمندي در حوزه هاي مختلف مانند ارزیابی مقایسه اي عملکرد شاخصهاي سلامت گله هاي مرغ گوشتی، آشنایی با اسید آمینه چند منظوره آرژنین ، کوکسیدیوز و راه هاي مقابله با آن در ایران و جهان، بررسی اجمالی صنعت داروهاي دامپزشکی در ایران و چهان، کاربرد و مصرف اسیدیفایرها ، و گزارش معاونت بررسی اقتصادي اتاق بازرگانی ایران در خصوص 2023 ارائه گردیده است همچنین نتایج - چشم انداز اقتصاد جهان در سال هاي 24 ارزیابی عملکرد یک ساله هیات مدیره و دبیر خانه انجمن در اختیار مخاطبین ارجمند قرار گرفته است . در آخرین روزهاي خرداد ماه شاهد تغییرات مدیریتی بسیار زیادي بودیم که مهمترین آنها انتصاب وزیران کلیدي و تاثیر گذار جهاد کشاورزي و صنعت و معدن و تجارت و همچنین سرپرست سازمان دامپزشکی کشور بودند که امیدواریم شاهد اثرات مثبت حاصل از این تغییرات باشیم، زیرا آنچه در این شرایط جنگ اقتصادي شدیداً به آن نیازمند هستیم، ثبات مدیریتی و برنامه ریزي مناسب براي برون رفت از شرایط نامطلوب و طاقت فرساي فعلی می باشد.

 • بررسی کوکسیدیوز و راههاي مقابله با آن در ایران و جهان

 • بررسی اجمالی صنعت داروهاي دامپزشکی در ایران و جهان

 • آرژنین اسیدآمینه چند منظوره

 • ارزیابی مقایسه اي عملکرد و شاخص هاي سلامت گله هاي گوشتی

فصلنامه تابستان 1402

سخن سردبیر

بدون تردید تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در سطح وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی کشور یکی از مهمترین دلایل تأخیردر تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز تأمین کنندگان و تولیدکنندگان داروهاي دامی و مکمل وکنسانتره هاي مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور بوده است. به موازات آن جزیره اي عمل کردن بخش هاي مختلف در وزارت جهادکشاورزي، وزارت صمت، بانک مرکزي، گمرك و .... باعث بروز مشکلات بسیار زیادي براي فعالان عرصه اقتصادي گردیده و پس از گذشت 7 ماه همچنان در بلاتکلیفی گروه کالایی ارزي هستیم. از یک سو وزارت جهاد توان تأمین ارز مورد نیاز اقلام ضروري دامپزشکی(دارو، واکسن، افزودنی ها و مواد اولیه تولید و ...) به نرخ 285000 ریالی را ندارد و از بهمن ماه سال گذشته جز در موارد بسیار محدود موفق به تخصیص و تأمین ارز نشده است و از سوي دیگر هنوز براي انتقال کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزي تصمیم نهایی اتخاذ نشده و همین موضوع باعث بلاتکلیفی شرکت هاي وارد کننده و تولید کننده گردیده است، و امیدواریم که طی روزهاي آینده این موضوع انجام گیرد. در این شماره نشریه، مقالات و گزارشات علمی ارزشمندي در حوزه هاي مختلف مانند اثرات استرس گرمایی بر پرورش طیور، کاربرد و اثرات بتائین در خوراك، روشهاي محاسبه نرخ تورم در ایران، ثبت دارو در کشورهاي مختلف، اشکال دارویی و سیستم دارو رسانی براي مصارف انسانی و دامپزشکی و .... به چاپ رسیده است. همچنین به منظور آشنایی خوانندگان محترم با فعالیت ها و خدمات اتاق هاي مشترك بازرگانی گزارشی از دیدارهاي انجام شده به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي اتاق هاي مشترك ایران و سایر کشور ها (عراق، آلمان، بلژیک) ارائه شده
است. وظیفه خود می دانم پیشاپیش فرارسیدن روز ملی دامپزشکی ( 14 مهر ماه) را به تمامی همکاران فعال درسازمان ها و بخش هاي دولتی و خصوصی دامپزشکی، اساتید محترم دانشگاه ها، و زحمتکشان عرصه بهداشت و سلامت کشور تبریک عرض نموده و براي یکایک این عزیزان بهروزي و توفیق روزافزون آرزومندم.

 • بتائین 

 • اشکال دارویی و سیستم دارو رسانی(تحویل دارو) از طریق مسیر تجویز براي مصارف انسانی و دامپزشکی 

 • بررسی مدارك مورد نیاز براي ثبت محصولات دامپزشکی در کشورهاي مختلف 

 • راهبردهاي مدیریتی در طیور به منظور کاهش استرس گرمایی در آب و هواي بسیار گرم

فصلنامه پاییز 1402

سخن سردبیر

محیط بیرونی شرکت ها تاثیرات زیادي بر فعالیت هاي آنها دارد و سیاست ها، قوانین، تصمیم گیري هاي دولت، مجلس، وزارت خانه ها و ... محدودیت ها ، فرصت ها و تهدیداتی براي سازمان ایجاد می کند. لذا مدیران شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي تلاش بسیار زیادي را حرف مدیریت محیط بیرونی خود می کنند. بدیهی است به دلیل پیچیدگی ، تنوع و سایر عوامل بیرونی امکان مدیریت آنها توسط شرکت ها وجود نداشته و یا بسیار پر هزینه خواهد بود، بنابراین براي تأثیرگزاري و مدیریت محیط بیرونی خود (اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و...) نسبت به تشکیل انجمن یا اتحادیه و ... اق د ا م می کنند تا براي دفاع از منافع صنفی آنها اقدام کنند.

 • بر بهبود بازدهی خوراك (Peptidoglycan- PGN) تاثیر پپتیدوگلیکان ها

 • رویکر جدید در واکسیناسیون برونشیت با استفاده ار ایمنی متقاطع

 • نگاهی آماري به صنعت خوراك حیوانات خانگی در قاره اروپا

 • چالش ها و راهکارهاي واردات اقلام دارویی و غذایی حیوانات خانگی