Skip to main content

مسئولیت اجتماعی

در طی سال های اخیر  یکی از موارد بسیار مهم مورد توجه انجمن مشارکت در امور عام النفعه اجتماعی بوده است که از آن جمله می توان به :

  • کمک به زلزله زدگان استان خوزستان در سال 1396
  • ارسال محموله اهدایی اعضاء انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به خوزستان در سال 1398 ( این کمک ها شامل سموم و مکمل ها و سایر اقلام درخواستی اداره کل بوده که در اخیتار هموطنان عزیز قرار گرفته است).
  • کمک و همیاری به هم میهنان عزیز سیستانی و بلوچستانی در پی وقوع سیل توسط انجمن در سال 1398
  • کمک به بیماران کرونایی در سال 1399
  • کمک به خرید دستگاه و تجهیز مراکز درمانی داروهای مورد نیاز برای بیماران کرونایی در سال 1400
  • خرید لوازم تحریر برای مدارس در مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان و ارسال به شهر های مختلف