Skip to main content

کمسیون پخش و PMS

 1. بررسی کارشناسی مسایل ارجاع شده از هیات مدیره انجمن درباره پخش و PMS در بازه زمانی مشخص و ارایه گزارش به هیات مدیره
 2. بررسی و کارشناسی فنی پیش­نویس ضوابط، مقررات و شیوه­نامه پخش و PMS داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی­کننده، سموم، واکسن­های دامپزشکی، افزودنی ها و مکمل ها

کمسیون حقوقی و تسهیل تجارت

 1. بررسی کارشناسی مسایل ارجاع شده از هیات مدیره انجمن درباره تسهیل تجارت و امور حقوقی در بازه زمانی مشخص و ارایه گزارش به هیات مدیره
 2. بررسی مقررات حقوقی مرتبط با صنف و ارائه راهکارهای مناسب و قانونی در راستای بهبود آنها و حل مشکلات اعضا
 3. بررسی مشکلات حقوقی اعضا در ارتباط با سازمان و 

کمسیون جذب و عضویت

 • دبیرخانه انجمن‌ موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون ‌های زیر با رعایت مفاد این آیین ‌نامه اقدام نمایند:

  1. کمیسیون امور فنی و ثبت
  2. کمیسیون حقوقی و تسهیل تجارت
  3. کمیسیون پخش و PMS

کمسیون آموزش و پژوهش

 1. نیازسنجی، بررسی و اولویت بندی دوره­های آموزشی مورد نیاز اعضای انجمن
 2. برگزاري و یا مشارکت در برگزاری دوره‏هاي آموزشي مورد نیاز اعضای انجمن
 3. بررسی کارشناسی موارد ارجاعی از سوی هیات مدیره و تهیه و ارائه گزارشات لازم

کمسیون فنی و ثبت

 1. بررسی کارشناسی مسایل فنی ارجاع شده از هیات مدیره انجمن در بازه زمانی مشخص و ارایه گزارش به هیات مدیره
 2. بررسی کارشناسی و فنی پیش نویس دستورالعمل ها، قوانین و آیین نامه های سازمان دامپزشکی
 3. بررسی و بازنگری دستورالعمل های فنی سازمان دامپزشکی

فرم ارتباط با کمسیون

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است