Skip to main content

میز خدمت

انجمن در جذب اعضای جدید دارای حساسیت و دقت بسیار بالایی است و از شرکت های خوش نام و دارای سابقه خوب در صنف عضو می پذیرد و  مراحل عضویت در انجمن به این شکل است که:

مدیر شرکت درخواست کتبی ایشان را اعلام می کند و سپس مدارک و مستندات از ایشان طبق آیین نامه عضویت درخواست می شود و کلیه مدارک ایشان در کمیسیون جذب اعلام می شود که در کمیسیون جذب تعداد زیادی از افراد مجرب و پیش کسوت، هم چنین اعضای هیات مدیره و مسئولین سه کار گروه حضور دارند که در آنجا موافقت اولیه اخذ می شود و بعد از گرفتن موافقت اولیه از کمیسیون، موضوع در جلسه هیات مدیره انجمن مطرح و بررسی می شود و موافقت نهایی اعلام می شود، حتی الامکان در صورت نیاز از مدیر عامل شرکت دعوت می شود و یک مصاحبه حضوری با حضور اعضای هیات مدیره انجام می پذیرد. (عضویت در انجمن به معنی تعهد به دفاع ملی و صنفی، تعهد به اخلاق حرفه ای و تلاش برای رشد و پیشرفت صنعت دام و طیور و آبزیان کشور است)

آدرس سایت روزنامه رسمی https://www.rrk.ir/

آدرس سایت سامانه جامع رسانه های کشوری http://www.e-rasaneh.ir

آدرس سایت رزرو آنلاین سالن اتاق تهران :

http://www.tccim.ir/syndicate/SaloonReservation.aspx

آدرس سایت سامانه سازمان دامپزشکی https://erp.ivo.ir/Hermes

آدرس سایت گمرک https://irica.gov.ir/

 

 

پیوندهای جهانی

 • شرکت رایاتینو

 • شرکت رایاتینو

 • شرکت رایاتینو

 • شرکت رایاتینو

 • شرکت رایاتینو

 • شرکت رایاتینو

  دانشگاه های جهانی

  • شرکت رایاتینو

  • شرکت رایاتینو

  • شرکت رایاتینو

  • شرکت رایاتینو

  • شرکت رایاتینو

  • شرکت رایاتینو

   پیوندهای مهم داخلی

   • شرکت رایاتینو

   • شرکت رایاتینو

   • شرکت رایاتینو

   • شرکت رایاتینو

   • شرکت رایاتینو

   • شرکت رایاتینو

    فرم ها