Skip to main content

تاریخچه و دیباچه انجمن

از اوایل دهه 70 میلادی جهان به دنبال توسعه و گسترش روز افزون صنعت دامپروری به منظور تامین احتیاجات غذایی، رشته های جانبی تولیدات دامپروری نظیر تولید واکسن ها، داروها، سموم شوینده و افزودنی های خوراک نظیر آنزیم ها، اسیدهای آمینه ها و ویتامین ها روز به روز توسعه یافتند و محصولات متنوعی در طی این سال ها در جهان توسط شرکت های مختلف تولید و به بازار عرضه گردید که به مدد این محصولات جدید در کنار پرورش دام و طیور و آبزیان و سایر حیوانات مزرعه ای، تولیدات پروتئین حیوانی از نرخ رشد بالایی در جهان برخوردار شد. کشور ما نیز از این سیر پیشرفت جهانی بی بهره نبوده و به تدریج این محصولات توسط شرکت های خارجی و در اغلب موارد توسط شرکت های عضو انجمن بعنوان نمایندگان عرضه کنندگان این محصولات به صنعت دامپروری کشور وارد شدند، و از آنجائیکه ورود و عرضه این محصولات تابع مقرراتی بوده که در مورد انواع مختلف این محصولات متفاوت است، قوانین مختلفی برای نظارت و نحوه ورود این محصولات به کشور توسط نهادهای ذیربط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور بتدریج وضع شده و به مرحله اجرا رسیدند. همگام با افزایش نیاز و عرضه این محصولات از یکسو و پیچیده تر شدن قوانین و مسایل مربوط به آن و افزایش شرکت های عرضه کننده از سوی دیگر، مسایل صنفی مختلفی پدیدار شد که بسیاری از آن ها در شرکت های وارد کننده مشابه بود، ولی هر یک از شرکت های وارد کننده می بایست به تنهایی پیگیر مسایل و حقوق قانونی خود از نهادهای مختلف می بود، لذا به تدریج این نیاز زمینه ساز تشکیل یک تشکل صنفی گردید که بتواند پیگیر حقوق اعضا از یکسو و از سوی دیگر بعنوان یک شخصیت حقوقی بتواند طرف مشورت همکاری و تعامل سازنده با نهادهای اجرایی و حاکمیتی گردد، لذا به پیشنهاد پیشکسوتان این صنعت نظیر مرحوم دکتر جمالی، جناب فریدون کارون و جناب دکتر مهدی میرسلیمی انجمن در سال 1383 تشکیل گردید.
در ابتدا این انجمن با تعداد 13 شرکت تاسیس و اولین هیات مدیره آن در سال 83  فعالیت خود را آغاز نمودند.  بتدریج با افزایش تعداد شرکت ها تعداد اعضای انجمن افزایش یافت و بتدریج دامنه فعالیت های آن اضافه گردید و از آنجائیکه این انجمن دارای دفتر مستقلی نبود، تا سال ها جلسات آن در دفتر اعضای هیات مدیره و یا سایر دوستان عضو برگزار می گردید، ولی با افزایش تعداد اعضا و افزایش دامنه فعالیت های شرکت ها، نیاز به ایجاد یک ساختار اداری مستقل و دبیرخانه مستقر و مجزا که کارمندان آن جز کارمندان انجمن بوده و مستقل از اعضا بتوانند نسبت به پیگیری حقوق صنفی اعضا اقدام کنند بشدت احساس می شد، که این امر در هیات مدیره پنجم با استخدام دبیر انجمن و در ادامه به منظور تثبیت شخصیت حقوقی انجمن با خرید یک دفتر بنام انجمن به مرحله اجرا در آمد که به پیشنهاد هیات مدیره پنجم و پذیرش اعضا با همکاری اعضا یک واحد آپارتمان جهت استقرار دایمی و دبیرخانه و پرسنل آن و برگزاری جلسات خریداری و تجهیز گردید که گامی مهم و موثر در تثبیت هویت حقوقی انجمن بود. بدنبال این امر اقدام به بکارگیری پرسنل و ایجاد دبیرخانه که خوشبختانه اکنون انجمن دارای ساختار منظم نسبت به نگهداری مکاتبات و بایگانی سوابق بوده که گام مهمی در جهت ایجاد یک سازمان    مستقل و حرفه ای است. از ایتدای انجمن تاکنون 7 مرحله انتخابات برگزار گردیده که در طی آن ها 7 هیات مدیره از اعضا انجمن توسط اعضا انتخاب گردیده اند که تا دوره پنجم دبیر انجمن هم یکی از اعضای هیات مدیره بود، ولی از دوره ششم به بعد جهت ایجاد شفافیت و حفظ حریم خصوصی تجاری شرکت ها بنا به تصمیم هیات مدیره پنجم دبیر از اعضا هیات مدیره انتخاب گردیده انجمن در راستای انجام تدابیر امور تخصصی اقدام به تشکیل کمیسیون های زیر نمود که اعضای آن را افراد با تجربه و علاقمند تشکیل می دهند که بصورت حرفه ای و متمرکز بر روی موضوعات بصورت تخصصی کار کرده و نتیجه این کارها در قالب یک گزارش تحلیلی پیشنهادی به هیات مدیره جهت تصمیم سازی ارائه می گردد .

 • کمیسیون امور فنی و ثبت
 • کمیسیون تسهیل تجارت و حقوقی
 • کمیسیون آموزش و پژوهش
 • کمیسیونه پخش و pms
 • کمیسیون جذب و عضویت

در کنار  این کمیسیون ها بر حسب مورد کارگروه هایی نیز تشکیل می شوند تا موارد خاص را پیگیری کنند. در حال حاضر انجمن دارای تعداد86 عضو پیوسته و تعداد 40 عضو وابسته می باشد .
انجمن در تشکل های بالادستی نظیر اتاق بازرگانی، فدراسیون واردات، فدراسیون اقتصاد سلامت، فدراسیون ملی طیور عضو بوده و تعامل سازنده و موفقی با نهادهای حاکمیتی و سایر تشکل ها ایجاد نموده است.

اسامی اعضای هیات مدیره ادوار مختلف انجمن به شرحذیل می باشد: .

اعضا دوره های گذشته هیات مدیره

 • دوره اول

  آقای فریدون کارون          رئیس هیات مدیره                 زنده یاد آقای اکبر جمالی      عضو هیات مدیره

  آقای فریدون کارون          نائب رئیس                         آقای محمد مهدی زرین        عضو هیات مدیره

  آقای رضا میرسلیمی          خزانه دار                           آقای علی شیری               بازرس                     

  آقای حسین مرکبی           دبیر انجمن  

 • دوره دوم

  آقای رامین سلامتی          رئیس هیات مدیره                 آقای رامین میرزائی        عضو هیات مدیره  

  آقای مهرداد هاشمیون      نائب رئیس                          آقای فریدون کارون        عضو هیات مدیره

  آقای محمد دلگشا           خزانه دار                            آقای محمد مهدی تقی زاده       بازرس

  آقای رامین میرزائی        دبیر انجمن

 • دوره سوم

  آقای فیروز میر باقری   رئیس هیات مدیره                     آقای رضا میر سلیمی    عضو هیات مدیره  

  آقای مجتبی ایمانی پور      نائب رئیس                        آقای ساسان سرتیپی     عضو هیات مدیره  

  آقای محمد دلگشا           خزانه دار                           آقای محمد مهدی تقی زاده      بازرس

  آقای رضا میر سلیمی    دبیر انجمن                                          

 • دوره چهارم

  آقای فیروز میر باقری   رئیس هیات مدیره                  آقای ساسان سرتیپی        عضو هیات مدیره                 

  آقای محمدرضا نوذری        نائب رئیس                     آقای رضا میر سلیمی       عضو هیات مدیره 

  آقای محمد مهدی زرین      خزانه دار                       آقای محمد مهدی تقی زاده     بازرس

  آقای رضا میر سلیمی        دبیر انجمن                                         

 • دوره پنجم

  آقای مهندس میر باقری       رئیس هیات مدیره                        آقای مهندس نوذری              عضو هیات مدیره

  آقای امیر رضا بیدگلی         نائب رئیس                               آقای مهندس مهدی معصومی      عضو هیات مدیره

  آقای دکتر رضا میرسلیمی          خزانه دار                              آقای محمد مهدی تقی زاده    بازرس   

  آقای مهندس نوذری                دبیر انجمن                           

 • دوره ششم

  آقای عباسعلی اسعدیان           رئیس هیات مدیره                 آقای علیرضا مصطفوی               عضو هیات مدیره

  مهدی معصومی                      نائب رئیس                        آقای پژمان آجیلچی                 عضو هیات مدیره

  آقای امیر رضا بیدگلی              نائب رئیس                        آقای محمد مهدی تقی زاده              بازرس               

  کامیار منتصر                           خزانه دار                        

  آقای حمیدرضا توکلی                دبیر انجمن         

 • دوره هفتم

  آقای مهدی میر سلیمی     ریس هیات مدیره                          آقای علیرضا  مصطفوی            عضو هیات مدیره

  خانم آلاله کارون             نائب رئیس                                     آقای بابک یوسفی            عضو هیات مدیره                           

  آقای کامیار منتصر       عضو هیات مدیره و خزانه دار                  آقای سید قاسم غفاری        عضو هیات مدیره                              

  اقای علی بزاززادکان            عضو هیات مدیره                         آقای عباسعلی  اسعدیان      بازرس اصلی                               

  آقای حمیدرضا توکلی               دبیر انجمن

کتابی که پیش رو دارید حاصل 3 سال تلاش شبانه روزی جمعی از خبرگان صنعت دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام بوده که جهت استفاده اهل فن تقدیم می گردد. این کتاب حاوی معرفی تاریخچه انجمن، دیباچه و راهنمای استفاده از این کتاب می باشد. بدون تردید مانند هر آفریده فکری دیگر این کتاب نیز مصون از اشتباه نیست و به روال همیشگی پژوهشگران از خبرگان و صاحب نظران پیشاپیش سپاسگذار خواهد بود که ما را در رفع اشکالات و بهبود بار دانش کتاب در چاپ های بعدی رهین منت خود سازند.

دبیر انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام

حمیدرضا توکلی

فروردین 1402